BARF Menü Sky

  • €481,69

Beschreibung

28 Tage á 1260g (4 Wochen)

Gesamtfuttermenge: 35,28 kg 

Classic 

Zusammensetzung:

Muskelfleisch: Lamm 

Obst und Gemüse: Rot O/G Mix - gemixt

Pansen: Lammpansen

RFK: Lammrippe 

Innereien: Lamm Innereien  

Zusätze: Seealgenmehl, Omega 369-Öl, Dorschlebertran